<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional //EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <!--[if gte mso 9]> <xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> <o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch> </o:OfficeDocumentSettings> </xml> <![endif]--> <meta http-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="viewport"content="width=device-width,initial-scale=1"> <meta name="x-apple-disable-message-reformatting"> <!--[if !mso]><!--><meta http-equiv="X-UA-Compatible"content="IE=edge"><!--<![endif]--> <title></title> <style type="text/css">@media only screen and (min-width:640px){.u-row{width:620px!important}.u-row .u-col{vertical-align:top}.u-row .u-col-50{width:310px!important}.u-row .u-col-100{width:620px!important}}@media (max-width:640px){.u-row-container{max-width:100%!important;padding-left:0!important;padding-right:0!important}.u-row .u-col{min-width:320px!important;max-width:100%!important;display:block!important}.u-row{width:calc(100% - 40px)!important}.u-col{width:100%!important}.u-col>div{margin:0 auto}}body{margin:0;padding:0}table,td,tr{vertical-align:top;border-collapse:collapse}p{margin:0}.ie-container table,.mso-container table{table-layout:fixed}*{line-height:inherit}a[x-apple-data-detectors=true]{color:inherit!important;text-decoration:none!important}table,td{color:#000}#u_body a{color:#000;text-decoration:underline}@media (max-width:480px){#u_content_image_12 .v-container-padding-padding{padding:0!important}}</style> </head> <body class="clean-body u_body"style="margin:0;padding:0;-webkit-text-size-adjust:100%;background-color:#fff;color:#000"> <!--[if IE]><div class="ie-container"><![endif]--> <!--[if mso]><div class="mso-container"><![endif]--> <table id="u_body"style="border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;min-width:320px;Margin:0 auto;background-color:#fff;width:100%"cellpadding="0"cellspacing="0"> <tbody> <tr style="vertical-align:top"> <td style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td align="center" style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:#fff"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:#fff"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #ffffff;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent"><!--<![endif]--> <table id="u_content_image_12"style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://www.instagram.com/p/Cj3VlQFIo3Y/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1666167033184-Ekran%20Resmi%202022-10-19%2011.10.22.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:620px"width="620"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px"><em><span style="line-height:16.8px;font-size:12px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;line-height:16.8px;font-size:12px">0llstrasyon: Cansu Yksel</span></span></em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="310" style="width: 310px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-50"style="max-width:320px;min-width:310px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Merhaba sevgili Kre_endo okurlar1! Epey uzun bir aran1n ard1ndan mail kutular1n1za ans1z1n d_mek pek keyifli. Otuz sekizinci say1m1zda, bu k_eden size merhaba diye seslenen farkl1 biri var ben ^ebnem, gelin tan1_al1m.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong>Ben kimim?</strong></span><br><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">2021 yaz1nda dzenlenen evrim ii eitimlerle ba_lay1p, Kre_endo yazarl11yla ve son olarak Benim ^ehrim Benim Sesim projesiyle (Diyarbak1r, 0zmir ve Gaziantep te yap1lacak yeni edisyona <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.britishcouncil.org.tr/programmes/arts/womenpowerinculture/mycitymyvoice-opencall"target="_blank"style="color:#843fa1">ba_vurular</a></span> iin Cuma son gn!) devam eden bir yolculuum oldu Beats by Girlz Trkiye bnyesinde. Bir mzisyen olarak silkelendiim, git gide byyen bir topluluun paras1 hissettiim bir y1l1 a_k1n sre geti. Mzik ve toplumsal cinsiyet gibi hayat1mdan ayr1 d_nemediim iki alan1n kesi_iminde, dzenli olarak burada sz retmek yazarl11ma olan gvenimi artt1rd1; sekiz ay boyunca her hafta _evkle emek veren yazar arkada_lar1m1n kaleminden 1kanlar1 okumak da cabas1.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Diyeceim o ki yeni grevim iin epey heyecanl1y1m, me_aleyi devrald11m Ezgi ye ke_ke Survivor ar1_t1rmayan bir deyim bulabilseydim yarat1c1l11, bir araya getiricilii ve emekleri iin kocaman bir te_ekkr etmek isterim. O da ok uzaklarda deil zaten, BBGz'n yrtt eitim faaliyetlerine odaklanarak yoluna devam ediyor. Kim bilir, belki arada bir onu Kre_endo da yine yakalars1n1z.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong>Kre_endo dan haberler!</strong></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Mzik endstrisinde toplumsal cinsiyet e_itliinin salanmas1na hikyeler anlatarak katk1 salamak. Kre_endo nun ilk say1s1ndan beri benimsediimiz ama en sade _ekliyle bu bana kal1rsa. Burada bir dei_iklik yok, ancak retimlerimizin niteliini iyile_tireceini d_ndmz bir tak1m mjdelerimiz var. Art1k <strong>iki haftada bir ar_amba gnleri</strong>, ayl1k olarak dei_ecek <strong>tematik yaz1larla</strong> mail kutunuzday1z. <em>Mzikli ^eyler</em>, <em>Portreler</em>, <em>Sohbet Muhabbet</em> gibi k_elerimizi koruduumuz da olacak, o ay1n temas1yla uyumlu yepyeni yaz1 formatlar1yla kar_1n1za 1kt11m1z da.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><br><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Sosyal medyada da Kre_endo ruhunu yans1tan gnderilerle her temam1z1 ve say1m1z1 duyuraca1z. Beenirseniz payla_1n, arkada_lar1n1za bizden bahsedin, olur mu?</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="310" style="width: 310px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-50"style="max-width:320px;min-width:310px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:justify"><strong><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Gelelim ilk temam1za...</span></strong></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://media.giphy.com/media/SDAln37gg3ZlgkzAEM/giphy.gif"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:50%;max-width:145px"width="145"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Kre_endo <strong>festivale</strong> dn_yor! 4-5-6 Kas1m a doru gnler uarak giderken ve _imdiden iimiz d1_1m1z festival hlindeyken ba_ka trls de d_nlemezdi.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong><em>Kre_endo Panel </em></strong>de kolektif festival deneyimlerimizi yakalayan fikir yaz1lar1 bulacaks1n1z. Bu say1da Selena ve Eda, Mikhail Bakthin in <strong><em>karnavalesk</em> </strong>kavram1n1 ele alarak zihnimizi at1. <strong><em>Birlikte Sahnesi</em></strong> nde, Beats by Girlz Trkiye Festivali nde sahnede izleyeceimiz bir mzisyenle festival tad1nda sohbetler edeceiz. Bugn spot 1_1klar1 alt1nda <strong>Simge P1nar</strong> var. aylak bir _ark1 yazar1 olan bana, _ark1 yazman1n gnlk hayat1n tam iinde olabileceini hissettiren bir mzisyen kendisi. Ayr1ca dinleyicileriyle <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.simgepinar.com/mektuplar"target="_blank"style="color:#843fa1">dijital mektup arkada_l11</a></span> yapan ka mzisyen var _u koca dnyada? ^enlikli syle_iyi S1la'dan dinleyin. </span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong><span style="font-size:14px;line-height:19.6px">Festival Gibiyiz</span></strong></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Bu ay1n <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://open.spotify.com/playlist/48wugJyJG1WeoLtTbABAAG?si=4a15bf6b00584e0c"target="_blank"style="color:#843fa1"><span style="font-size:14px;line-height:19.6px">_ark1 liste</span>si</a></span>iin ise kendimize _u soruyu sorduk: festivallerin bizdeki mzikal yans1mas1 ne?</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:14px;line-height:19.6px"><strong>Son olarak,</strong> i</span>imizdeki festivali a1a 1karan illstrasyonu iin Cansu ya yald1zl1 bir te_ekkr ederek kapan1_1 yap1yorum. Kendisi, <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2021947431000&amp;set=t.1313373598&amp;type=3"target="_blank"style="color:#843fa1">_u fotoraftan</a></span> anlayabileceiniz gibi, mzie emek vermenin ne demek olduunu henz bebekken yan yana rendiim, ortaokul konservatuvar gnlerinden dostum olur. Almanya da kariyerinin ba_1nda bir klarinet sanat1s1 olman1n yan1 s1ra bir izer/illstratr, _ahane i_lerini <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.instagram.com/cansuniq/?hl=en"target="_blank"style="color:#843fa1"><span style="font-size:14px;line-height:19.6px">b</span><span style="font-size:14px;line-height:19.6px">uradan</span></a></span> takip etmenizi neririm.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><br><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Bu yaz1ya ba_lamadan evvel biraz t1kanm1_ hissedince Ezgi den bana "Merhaba" perilerinden bir tutam _ans yollamas1n1 rica etmi_tim. Peri tozu yerine ula_t1 sanki, kolay deil ama keyifliymi_ meersem yapmaya deer her i_ gibi. </span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">0ki hafta sonra gr_rz!</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><span style="font-size:14px;line-height:19.6px">^ebnem Ad1yaman</span></em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1666137142031-Ekran%20Resmi%202022-10-19%2002.51.54.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1666122490924-images%20(1).jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:95%;max-width:589px"width="589"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>A Carnival Parade With Masked Figures</em>, Pierre Bergaigne</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:justify"><strong><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><em>Karnavalesk</em> Hayaller</span></strong></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Selam Kre_endo ailesi! Ufak bir aradan sonra tekrar sizinle olmak ok deerli, kar_1n1za birok yenilikle 1kaca1m1z bu dnemde umar1m siz de bizim kadar elenir, <em>festivalin</em> tad1n1 1kar1rs1n1z. Kre_endo ya ta_1d11m1z festival kltrnn bizim iin anlam1n1 gsterme amac1yla Mikhail Bakhtin in perspektifinden <em>karnavalesk</em> kavram1n1 ele almak isteriz.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><br>Karnaval, toplumsal hayat1n gereklerinin tam da ortas1na kurulan bir elence yeri olarak kar_1m1za 1k1yor. Bakthin e gre buras1 ayn1 zamanda altyap1n1n styap1yla yani retim ili_kilerinin, kltr ve iktidar ili_kileri ile ayn1 dzlemde bulu_mas1n1 salayan bir pazar yeri niteliinde. Karnaval boyunca ciddiyet, otoriteye itiraz1n bir paras1 olarak, gldr unsurlar1yla harmanlan1p mizaha dn_trlr; bu zgrlk alan1nda dolayl1 ileti_ime yer yoktur. Bask1n olana svgler, kahkahalar, ta_lamalar s1n1rs1z bir elenceyle ortaya 1kar. Egemen bak1_ a1s1 ala_a1 edilir, <em>tekinin</em> grnrl artar.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:justify"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Bakhtin, ciddi slubun kilisenin kat1 ho_grszlne kar_1 1kmak iin yetersiz kald11; glmenin serserilik veya ba_1bo_luk olarak grld orta a dneminde bile kltrn ayr1lmaz paras1 olan karnavallar1, kolektif bir ses olarak grr. Farkl1 ki_iliklerin birle_mesiyle, oksesliliin ortaya 1kt11 bu alan renkli bir _enlie dn_r; viyola, keman, tambur, davul bir e_itleme grevi grr, bylelikle, ba_kald1r1n1n elenceyle ortaya 1kt11 yerde kral soytar1ya, soytar1 ise krala dn_r. </span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1666122549544-images%20(2).jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:95%;max-width:570px"width="570"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>The Gardens of Adonis, </em>John Reinhard Weguelin</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Orta a1n karanl11ndan yzy1llarca ileride de olsak, mzik ve teknoloji alanlar1ndaki ataerkil yap1 gn gibi kar_1m1zda. Bask1n olan1n alternatifini yaratmak ve bunu yaparken hem elenmek hem de farkl1 ifade biimleriyle sz retmek en nemli unsurlardan. Beats by Girlz Trkiye de  e_it, kapsay1c1 ve birlikte slogan1ndan hareketle mzik performanslar1, atlyeler ve e_itli konu_malar ieren bir festivale haz1rlan1yor..</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Kolektif arac1l11yla sesimizi duyurabileceimiz ve bunu ba_ta mzik ve teknoloji olmak zere birok farkl1 yolla yapabileceimiz festivalde, toplumsal cinsiyet e_itliini gzeten co_kulu bir ortak alan yaratmak ana hedeflerden. Bu sebeple karnavalesk bir yap1 olarak ele alabileceimiz Beats By Girlz Trkiye Festivali, kad1n <span style="font-size:14px;line-height:19.6px">mzisyenlerin,</span> mzik ve teknolojiyle ilgilenenlerin diyalog kurmas1n1 ve ayn1 at1 alt1nda birle_mesini salayan yeniliki bir ad1m.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1666137127694-Ekran%20Resmi%202022-10-19%2002.51.16.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1666123288585-simgepinar.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:95%;max-width:570px"width="570"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:right;font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:10px;line-height:14px"><em>Fotoraf: Tayfun etinkaya</em></span></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><strong><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Hayalimdeki festival: Pastel renkler, umut dolu szler</span></strong></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Bu y1l ilk defa 4-5-6 Kas1m tarihlerinde Yap1 Kredi Bomontiada da dzenlenecek olan Beats By Girlz Trkiye Festivali ne geri say1m ba_lad1! Olduka renkli ve keyifli festival program1m1z; birbirinden deerli isimlerin kat1l1mlar1yla harika bir deneyime dn_ecek. Festivale say1l1 gnler kala, program1m1zda yer vermekten byk mutluluk duyduumuz bir ismi Kre_endo sat1rlar1na ta_1yoruz. Simge P1nar, Beats By Girlz Trkiye Festivali ve ok daha fazlas1 hakk1nda sorular1m1z1 yan1tlad1.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Festivallerin onda <strong>kalabal1k, elence ve ke_if</strong> gibi ar1_1mlar yaratt11ndan sz eden Simge P1nar, izleyici olarak keyif ald11 ilk festival deneyimlerini hat1rlamak iin haf1zas1n1 zorluyor: "lkemizde son defa 2013 y1l1nda gerekle_en Rock n Coke, Rock n Coke 2011, eski One Love festivalleri... O gnlere youn bir zlem duyuyorum. Rock n Coke kalitesinde festivallerin lkemizde yeniden gerekle_mesini ve bu festivallere mziimle dahil olabilmeyi gnlden istiyorum." </span><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">0lk sahne st deneyimini ise Zeytinli Rock Festivali nde ya_am1_: "Epey erken bir vakitte sahneye 1km1_t1k ama ilk festival deneyimimdi ve ok mutluydum. Bir dinleyicinin <em>Biz Hep Ayn1</em> isimli _ark1m1 syleyerek, ad1r blgesinden sahne nne ko_arak geldii an1 hi unutam1yorum."</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://www.instagram.com/p/CdixJwooUir/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1666123319383-simgepinar_live.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:95%;max-width:570px"width="570"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:right;font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:10px;line-height:14px"><em>Fotoraf: Ozan aatay</em></span></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">^phesiz hepimiz hayatlar1m1z boyunca kimi festival ve konserlerin etkisinde kalm1_, baz1 anlar1n hi bitmemesini dilemi_izdir. Bu canl1 mzik deneyimleri baz1lar1m1z iin ise nemli bir ilham kayna1 olmu_tur. Simge P1nar 1n dnyas1nda da durum farkl1 deil; 2011 y1l1nda Travis, Moby, Beach House ve Paolo Nutini yi izleyebildiim Rock n Coke u unutam1yorum. O s1ralar dinlediim ve popler olan pek ok grubu tek bir festivalde izleyebilmek beni ok etkilemi_ti. O birka gn d_ndnde hayalinde olu_an mzikal tabloyu ise _yle betimliyor: <strong>pastel renkler, umut dolu szler ve youn elektrik gitar, synth melodileriyle</strong> dolu bir prodksiyon.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Ryalar1n1n festivalini duyal1m bir de: Kolay ula_1lan, kalabal11n zgrce hareket edebilecei kadar geni_ ve etraf1 aalarla evrili bir alana giri_ yap1yoruz ncelikle. e_it e_it, tematik, rengrenk sahnede birok farkl1 mzisyeni ilk defa izleme _ans1 buluyoruz. Gelecee dair umudu ye_erten, doaya ve insana sayg1l1, e_it ve btnlkl bir festival olmas1n1 dilerdim diye zetliyor.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://www.instagram.com/p/Cjn3edlo3y0/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1666123694442-Ekran%20Resmi%202022-10-18%2023.07.54.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:43%;max-width:258px"width="258"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong> Bu festival eminim ki pek ok gen kad1na ilham verecek </strong></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Hem nitelik hem nicelik ynnden sanat1 e_itliine verilen nem ise, endstrinin geneline bak1ld11nda henz yaln1zca ryalarda ya_anabilen bir durum. Sahnede zgrce, dayan1_mayla ve ho_gryle var olabilmenin nemini ok daha fazla hissettiimiz _u gnlerde, Simge P1nar da bir festival performans1ndan beklentilerini bir kat1l1mc1 olarak _artlar1n son derece a1k ve net olduu, hibir mzik emekisinin madur edilmediini bilerek, beraber al1_1lan insanlarla emein kar_1l11n1n al1nabildii, o gn orada <strong>mzik yapmak d1_1nda neredeyse hibir _eyi d_nmeyecek</strong> kadar rahat olabilmek _eklinde tan1ml1yor.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Bu y1l <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.instagram.com/p/Cjn3edlo3y0/?hl=en"target="_blank"style="color:#843fa1">#localbeats</a></span> projesi kapsam1nda, Elif Dike direktrlndeki Yasemin zler, Nihal Saruhanl1, Seda Kirei ve 0pek Ekta_ tan olu_an orkestra; Simge P1nar, Dilhan ^e_en, Seda Erciyes, Duygu Soylu, Nilipek., Ceren Gndodu ve Tue ^enoul un _ark1lar1n1 hep beraber seslendirecek. Bestelerinde erkek dnyas1nda bir kad1n olman1n dertlerinden s1ka yola 1kan Simge P1nar iin ise mzik ve teknolojinin harmanland11 bir festival _yle bir yerde konumlan1yor: Beats by Girlz Trkiye nin gen kad1nlara <strong>mzik teknolojileri alan1nda yaln1z olmad1klar1n1 </strong>hissettirmesini ok deerli buluyorum. Bu festival eminim ki pek ok gen kad1na ilham verecek. zellikle son on senedir mzik teknolojilerindeki geli_meler, bu teknolojilerin evlerimize girmesi ve kullan1m1n1n kolayla_mas1 pek ok potansiyel ta_1yor. Sektrde her gn ok daha fazla kad1n mzisyen, prodktr ve mzik emekisiyle kar_1la_1yoruz ve srekli olarak dirsek temas1nday1z. Bu topluluun gittike oalaca1na, gerek e_itlie her geen gn yakla_t11m1za benim de inanc1m artt1 bu sohbet zerine.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Hep birlikte bir festival yaratt11m1z bu deerli srecin bir o kadar deerli isimlerinden Simge P1nar 1 5 Kas1m da sahnede grmek iin sab1rs1zlan1yorum!</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1666123908466-Ekran%20Resmi%202022-10-18%2023.11.32.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:620px"width="620"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Zihinlerimizdeki festival sahnesine davetlisiniz! Kulakl1kla dinlemenin yetmedii, ke_ke bir festivalde gmbr gmbr e_lik etsek dediimiz _ark1lar, bir festival sahnesinde duyup bay1ld11m1z o _ark1, bir arada olman1n heyecan1na e_deer _ark1lar ve belki ba_ka </span><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">bin trl 1k1_ noktas1. nk setiimiz _ark1lar da, hayalini kurduumuz festival evrenleri kadar </span><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">oul </span><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">ve kurals1z. </span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><ا Listeyi dinlemek iin <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://open.spotify.com/playlist/48wugJyJG1WeoLtTbABAAG?si=4a15bf6b00584e0c"target="_blank"style="color:#843fa1">buraya.</a></span></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://open.spotify.com/playlist/48wugJyJG1WeoLtTbABAAG?si=4a15bf6b00584e0c"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1666164535739-Ekran%20Resmi%202022-10-19%2010.22.54.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:3px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1666127118861-Ekran%20Resmi%202022-10-19%2000.04.45.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:614px"width="614"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://images.unlayer.com/projects%2F5505%2F1644921789165-Ads%C4%B1z+tasar%C4%B1m+%282%29.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:200px"width="200"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div align="center"> <div style="display:table;max-width:184px"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="184" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="border-collapse:collapse;" align="center"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="border-collapse:collapse; mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt; width:184px;"><tr><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.facebook.com/beatsbygirlztr"title="Facebook"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/facebook.png"alt="Facebook"title="Facebook"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.instagram.com/beatsbygirlztr/"title="Instagram"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/instagram.png"alt="Instagram"title="Instagram"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://twitter.com/beatsbygirlztr"title="Twitter"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/twitter.png"alt="Twitter"title="Twitter"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.youtube.com/channel/UC2zmLA7gtKw9MRV8bigkj9A"title="YouTube"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/youtube.png"alt="YouTube"title="YouTube"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 0px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:0"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://open.spotify.com/user/g2y0s0hjrfu17sdujkcd29bhy?si=a89da71b163440ee&nd=1"title="Spotify"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/spotify.png"alt="Spotify"title="Spotify"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td></tr></table><![endif]--> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if mso]></div><![endif]--> <!--[if IE]></div><![endif]--> </body> </html>